Prætest, (lat. præ- + eng. test), test af, hvordan fx et reklamefremstød virker på udvalgte personer, før det gennemføres; det modsatte af posttest.