Præter propter er et latinsk udtryk for mere eller mindre eller omtrent.