Præter propter, (lat.), mere eller mindre; omtrent.