Prætendere, (af fr. prétendre, af lat. prætendere holde op foran, foregive, præ- + tendere strække ud, udspænde), gøre krav på; foregive.