Prætekstere er et ord fra latin for give som påskud eller foregive.