Præsupponere, (lat. præ- + supponere anbringe under, sætte i stedet), forudsætte.