Præsumptiv, (af lat. præsumptivus, af præsumptus foregrebet), formodet; som må antages for rigtig, indtil det modsatte bevises.