Præstatis præstandis, (lat.), når dét er gjort, som skal gøres.