Præsenstavle, (se præsens), fortegnelse over de nulevende medlemmer af en slægt med angivelse af deres slægtskabsforhold.