Præsens historicum, (lat.), historisk nutid (verbernes nutidsform brugt om noget fortidigt).