Præsenium, (lat., præ- + senium), tiden, som går forud for alderdommen.