Præsenilitet, for tidligt indtrædende alderdomssvækkelse; se demens.