Præsenil, (lat. præ- + senil), som er i præsenium.