Præokkuperet, (af lat. præoccupare besætte forud, præ- + occupare besætte), stærkt optaget af.