Prænumerere, (af lat. præ- + numerare tælle, betale, af numerus tal, antal), forudbetale; tegne sig som køber til en endnu ikke trykt bog.