Prænumerationskøb, (1. led af præ- og lat. numerare 'tælle, betale'), se forudbetalingskøb.