Præmittere, (af lat. præmittere sende forud, præ- + mittere sende), forudskikke; forudsætte.