Præmieforretning, terminsforretning, hvor den ene af parterne forbeholder sig ret til at trække sig tilbage mod betaling af en vis præmie, hvis kurserne er for ugunstige for vedkommende.