Præmie, (af lat. praemium 'belønning, pris', af præ- og emere 'tage, købe'), det vederlag, en forsikringstager skal betale for den aftalte forsikringsdækning. Præmien betales forskudsvis og dækker de rene forsikringsydelser samt administrationsomkostninger. Se også nettopræmie.