Præliminarist, (se præliminær), person, der har taget præliminæreksamen (en afsluttende prøve som bortfaldt 1958).