Prælevere, (fr. prélever, af lat. præ- + levare løfte, hæve; formindske), fradrage i forvejen.