Prækordium, (lat. præcordium, af præ- + cor, cordis hjerte), den del af brystvæggen bag hvilken hjertet ligger.