Prækontraktuel oplysningspligt er de lovpligtige oplysninger, den erhvervsdrivende skal give forbrugeren, før aftalen kan indgås, fx oplysning til forbrugeren om en evt. fortrydelsesret ved en fjernsalgsaftale.