Prækonisation er inden for katolicismen pavens proklamation af nye biskopper.