Prækonisation, (fr. préconisation, af lat.), inden for katolicisme pavens proklamation af nye biskopper.