Præjudicerende retsanmærkning, (1. ord af lat. praejudicare, se præjudikat), tinglysningsdommerens anmærkning på et tinglyst dokument om, at andre tinglyste rettigheder hindrer, at dokumentet kan opnå den retsstilling, som fremgår af dokumentets indhold, se retsanmærkning.