Prædisposition, udefrakommende, ofte miljøbetingede stressfaktorer, der øger en plantes modtagelighed over for angreb af sygdomme. Sår forårsaget af mekaniske skader, dyregnav eller frost prædisponerer således for angreb af såkaldte svækkelsesparasitter, der ikke kan angribe intakte, sunde planter. Kold, fugtig jord prædisponerer unge kimplanter for angreb af rodbrandsvampe. Inden for læge- og veterinærvidenskab anvendes betegnelsen disposition om anlæg for sygdom.