Prædikestolsfællesskab, udtryk for, at hidtil adskilte kirker på grundlag af teologiske samtaler er nået til en sådan grad af enighed, at de i fællesskab kan forkynde evangeliet. Fx blev prædikestolsfællesskab, ved siden af nadverfællesskab (interkommunion), etableret i 1973 mellem reformatoriske kristne i Europa (Leuenbergkonkordien).