Prædestinere, (af lat. prædestinare, præ- + destinare fastsætte, bestemme), forudbestemme.