Potens, kraft, magtfuldhed, kønslig evne. Sædvanligvis skelnes mellem mekanisk potens, evnen til fysiologiske reaktioner som erektion og ejakulation i tilslutning til samleje, potentia coeundi, evnen til befrugtning, potentia concipiendi, og det reichianske begreb orgastisk potens. Wilhelm Reich definerede orgastisk potens som evnen, hos begge køn, til at opnå en fuldstændig fysisk og psykisk tilfredsstillende orgasme. Se impotens og seksuel dysfunktion.