Pot, gammelt dansk rummål, som fra middelalderen frem til metersystemets indførelse i 1907 blev anvendt ved afregning af flydende handelsvarer. I Danmarks første lov om mål og vægt fra 1683 blev en pot sat lig med 1/32 kubikfod svarende til 0,9681 l. Efter ændringen af den danske fod i 1835 svarede en pot til 0,9661 l. En pot opdeltes i 4 pægle, mens 2 potter udgjorde en kande.