Postulere, (af lat. postulare kræve, forlange, påstå), fremsætte et postulat.