Postposition, efterstillet forholdsord, fx landet over; se præposition.