Postordresalg er, hvor forbrugeren anvender en ordreseddel i et katalog eller lignende, se fjernsalg.