Postkommotionelt syndrom, (1. ord af post- og lat. commotio 'rystelse', af commovere 'ryste, bevæge'), samling af symptomer, bl.a. hovedpine, svimmelhed, træthed, irritabilitet, psykisk uligevægt og alkoholintolerans, der kan forekomme i efterforløbet af en hjernerystelse hos ca. 10% af patienterne. Syndromet optræder hyppigst hos kvinder og meget sjældent hos børn. Symptomernes sværhedsgrad har ofte ingen sammenhæng med hjernerystelsens sværhedsgrad og kan optræde selv efter lette hovedtraumer. Symptomerne klinger hos de fleste af uden behandling i løbet af ca. et år.