Postgraduat, (eng. postgraduate, af lat. post- + graduatus, af gradus grad), vedr. videregående studier (efter embedseksamen).