Postfærgemærke, speciel kategori af frimærker, anvendt 1919-77 ved postvæsenets færgerier. Postfærgemærkerne anvendtes til færgemærkepakker og færgegods, som blev ledsaget af et fragtbrev. Se også frimærker og postskib.