Postbud, brevbærer, person, der er beskæftiget med omdeling af breve, pakker mv. ved postvæsenet. Post Danmark beskæftigede ca. 6381 postbude, der varetog brevomdelingen, og 700 pakkebude, der kendes på de røde uniformer. Mht. postbude i ældre tid, se postvæsen.