Positiv opfyldelsesinteresse er en erstatning, forudsat, at der foreligger et ansvarsgrundlag, der stiller den anden aftalepart, som om aftalen var blevet opfyldt efter sit indhold. Giver i modsætning til negativ kontraktsinteresse dækning for den tabte fortjeneste.