Position, 1. stilling; 2. sted; plads; placering; 3. stilling i samfundet (især fremskudt stilling); 4. fodstilling i dansetrin (se de fem positioner); 5. afdeling; afsnit; 6. (i græsk og latinsk verselære) en vokals stilling foran to eller flere konsonanter, hvorved stavelsen regnes for lang.