Portativ, (afledt af lat. portare 'bære'), bærbart orgel, der spilles med højre hånd, mens venstre hånd betjener bælgen. Instrumentet kendes fra middelalderens og renæssancens billedkunst, men alle gamle portativer er gået tabt. Se også orgel.