Straffeloven forbyder optagelse, udbredelse og besiddelse af materiale med seksuelle overgreb mod personer under 18 år. Tidligere blev den slags materiale betegnes som "børnepornografi", men udtrykket "pornografi" anvendes ikke længere i loven.

Sprogbrugen i straffeloven

I Straffeloven erstattede udtrykket "pornografisk" i 2013 udtrykket "utugtigt" i flere paragraffer. Efter en sproglig modernisering i 2023 anvendes nu udtrykket "seksuelt" i stedet.

Udtrykket "børnepornografi" har ikke været anvendt i selve loven, men er tidligere blevet brugt i praksis ved beskrivelsen af seksuelle overgreb mod personer under 18 år. Dette anses nu som uheldigt, da betegnelsen "pornografisk" i almindelighed er knyttet til en forudsætning om, at der er tale om materiale med voksne, der med samtykke medvirker i seksuelle fremstillinger. Sprogbrugen kunne give indtryk af, at barnets medvirken var frivillig, og at der dermed var tale om legitimt materiale. I lyset heraf har man ønsket at undgå anvendelsen af betegnelsen "pornografisk" i forbindelse med seksuelle overgreb mod børn og unge. Den terminologiske justering har dog ikke tilsigtet nogen ændring i anvendelsesområdet for de enkelte paragraffer.

Seksuelt materiale, der forestiller et barn under 15 år, betegnes i lovforarbejderne som "overgrebsmateriale". Hvis materialet omfatter en person, der er fyldt 15 år, men er under 18 år, kan materialet ikke nødvendigvis kaldes "overgrebsmateriale", idet en person, der er fyldt 15 år, efter omstændighederne kan give et gyldigt samtykke til at medvirke til den seksuelle handling, som gengives. Er der tale om gengivelse af en person, der er fyldt 15 år, og som frivilligt deltager i samleje, kan betegnelsen "overgrebsmateriale" således være misvisende, da materialet ikke nødvendigvis i sig selv forestiller et overgreb. Sprogbrugen i straffeloven gælder både seksuelt "overgrebsmateriale" og andet seksuelt materiale, der forestiller en person, der er under 18 år, men over den seksuelle lavalder.

De enkelte forbrydelser

Udbredelse af seksuelt materiale såsom fotografier, film, andre visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år straffes efter Straffeloven § 235. Bestemmelsen omfatter også optagelser med direkte udsendelse.

Det er strafbart efter samme paragraf at besidde eller mod vederlag eller gennem internettet at gøre sig bekendt med seksuelt materiale med visuelle gengivelser af personer under 18 år.

Desuden er det strafbart at optage seksuelt materiale med personer under 18 år for at sælge eller på anden måde udbrede materialet, som der står i § 226.

Det er også strafbart at medvirke til, at en person under 18 år deltager i "en forestilling med seksuel optræden". En tilskuer til en sådan forestilling kan også straffes. Det fremgår af straffeloven § 227. Forbuddet omfatter live-optræden, herunder striptease eller andre former for nøgendans.

Salg af "utugtige" billeder eller genstande til en person under 16 år er strafbart efter straffeloven § 234, som ikke længere anvendes i praksis. Udtrykket "utugtige" er i andre bestemmelser erstattet af udtrykket "seksuelt", se ovenfor om straffeloven § 226 og § 235.

Retshistorisk udvikling

I 1967 blev regler om forbud mod "utugtige skrifter" afskaffet. I 1969 ophævede man tillige forbud mod offentliggørelse, udbredelse mv. af "utugtige billeder eller genstande" samt foranstaltning af "offentligt foredrag, forestilling eller udstilling af utugtigt indhold". I 1980 blev der så indført forbud mod udbredelse og besiddelse af "utugtigt" materiale med gengivelser af personer under 18 år, og reglerne herom er flere gange senere blevet udvidet og skærpet, se straffelovens § 235.

I 2000 blev det kriminaliseret at fremstille "utugtigt" materiale med unge som aktører, se straffeloven § 226, som oprindeligt stod i § 230. I 2013 blev betegnelsen "utugtigt" ændret til "pornografisk". I 2023 blev betegnelsen ændret til "seksuelt" med det formål at tydeliggøre, at lovligheden af pornografiske fremstillinger forudsætter, at de medvirkende er voksne, der kan afgive et gyldigt samtykke.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig