Pommer, (af ty. Pommer, omdannelse af fr. bombarde, af lat. bombus 'brummen, summen', gr. bombos), dobbeltrørbladsinstrument af træ med konisk boret, langt rør og bredt lydstykke for enden, ofte med klapper. Pommeren var udbredt i Europa fra 1300- til 1600-t. og fandtes i mange størrelser.