Polyvinylkloridacetat, copolymer fremstillet ved polymerisation af vinylklorid og vinylacetat. Et vinylacetat-indhold på 2-20 % øger opløseligheden og processerbarheden af polyvinylkloridacetat i forhold til polyvinylklorid. Polyvinylkloridacetat anvendes som bindemiddel i malinger samt til krympefilm og gulvbelægninger (se gulv).