Polyrytmik, (af poly- og rytmik), samtidig forekomst af to eller flere forskellige rytmiske eller metriske strukturer i en musikalsk sats, fx opdeling af en tidsenhed i to mod tre. Grænsen mellem polyrytmik og polymetrik er flydende, og forskellen afhænger ofte kun af noteringsmåden. Polyrytmik mødes tidligt inden for fransk verdslig flerstemmighed i anden halvdel af 1300-t., men er især fremtrædende i 1900-t.