Polyol, lineær eller forgrenet polymer med en hydroxylgruppe for enden af molekylkæden og normalt med en lav molekylvægt (under 5000 g/mol). Den er et vigtigt udgangspunkt for fremstilling af polyurethaner; den anvendte polymer er oftest af polyether- eller polyestertypen.