Polykrom betyder mangefarvet. Polykromi betegner i forbindelse med maleri ofte en broget kolorit, og i arkitektur og skulptur (fx fra antikken) betegner det en bemaling i flere farver.