Polykladi er misdannelse hos planter, fx unormal udvikling af sideknopper.