Polyembryoni, (af poly- og afledn. af gr. embryon 'kim, foster'), forekomst af flere kim i samme frø. Polyembryoni kan være resultatet af en kløvning af en befrugtet ægcelle, zygote, og i så fald benævnes det kløvningspolyembryoni, og alle kim er genetisk ens. En anden type benævnes simpel polyembryoni. Her er der flere befrugtede ægceller, som har udviklet hver sin kim i samme gametofyt og dermed i samme frø; sådanne kim er ikke genetisk ens. Begge typer forekommer hos de nøgenfrøede. Hos de dækfrøede forekommer polyembryoni yderst sjældent og da kun som kløvningspolyembryoni, da den enkelte gametofyt i modsætning til forholdene hos de nøgenfrøede altid kun indeholder én ægcelle, der kan befrugtes; se også formering.