Polyaromatiske kulbrinter, polycykliske aromatiske kulbrinter, PAH, aromatiske kulbrinter, der er opbygget af tre eller flere benzenringe. Se polyaromatiske hydrocarboner.