Polskdans, en oprindelig polsk dans med tilhørende musik, der fik en særlig udvikling i Tyskland og Skandinavien såvel i højere lag som blandt bønder. Dansens oprindelse og udførelse i 1500-1600-t. er uklar. Melodierne fra samme tidsrum består ofte af en fordans i todelt takt og en efterdans med samme melodimateriale i tredelt takt. I Norden udviklede polskdansen sig senest ca. 1700 til en folkelig musik- og danseform; en særlig betydning fik den i Sverige og Finland, hvor den kaldes polska. Se også polonæse.