Politisk union, en form for international organisation, som indebærer et integreret politisk samarbejde mellem de deltagende nationalstater, dvs. at de enkelte stater afgiver suverænitet til overnationale organer. Siden midten af 1980'erne er politisk union hyppigt blevet brugt i den europæiske debat om EU som udtryk for, at samarbejdet i stigende omfang skal inddrage andre områder end de økonomiske relationer, uden at det resulterer i en traditionel føderativ statsdannelse.